Řešení při neobyvatelnosti chaty

 

V případě, že by došlo vlivem vyšší moci nebo přírodních živlů (v našem případě hlavně zvednutí hladiny řeky z důvodu nadměrných dešťových srážek nebo nadměrné vypouštění rybníků při povodních), k zamezení obyvatelnosti chaty před nebo v průběhu pobytu, náhradní ubytování neposkytujeme. Vrátíme vám ale beze zbytku již zaplacenou částku, kterou jste nám do té doby uhradili. Myslím, že je férové se o této možné skutečnosti zmínit.