Aktualizace webstránek a info na rok 2016

Naše webové stránky jsou aktualizované a je připraven obsazovací kalendář 2016 na této stránce. Objekt ani vybavení ani ceník nedoznaly nijakých výrazných změn oproti minulosti.